VŮNĚ A ČICH

Vůně a čich: Klíčová komunikace přírody

Vůně a pachy jsou zásadními prvky komunikačního systému přírody. Tyto chemické signály, často označované jako feromony, fungují i v nepatrných množstvích a vytvářejí komplexní propojení mezi rostlinami a živočichy.

Čich a instinkty jsou neoddělitelně propojeny. Například psi, jejichž čich je milionkrát citlivější než lidský, mohou rozpoznat přítomnost běžící feny na vzdálenost mnoha kilometrů. Pro většinu živočichů jsou vůně hlavním prostředkem orientace a komunikace, nikoli myšlenky.

Rostliny využívají své vonné signály k ovlivnění chování hmyzu – například k signalizaci připravenosti květů k oplodnění a nabídky nektaru a pylu. Motýli mohou vycítit kvetoucí rostlinu na vzdálenost desítek kilometrů. Když je rostlina napadena škůdci, jako jsou mšice, začne produkovat specifické éterické oleje, které přitahují predátory těchto škůdců, jako jsou třeba berušky, čímž si zajišťuje přežití.

Teprve nedávno vědci zjistili, že komunikace prostřednictvím vůní je mnohem rozsáhlejší, než se dříve předpokládalo. Tento objev zahrnuje i nás, lidi. Nejsme výjimkou – jsme součástí přírodního celku a neustále sdílíme čichové informace se zvířaty a rostlinami. Obsah této komunikace je velmi hluboký a mnohovrstevnatý, což můžeme přijímat pouze naší duší. Květiny vypouštějí jemné aroma a zvířata dokážou rozlišit i ty nejmenší rozdíly. Dokonce i specifické krajiny mají své vlastní jedinečné vůně. Tento pocit je nám všem známý – při příjezdu na hory nás okamžitě zasáhne svěží a čistý horský vzduch. Většinu těchto vůní vnímáme pouze podprahově a reagujeme na ně náladami a city.

Otevírají nám vnitřní dveře, dávají nám podněty k duševní činnosti, svádí nás ke snění a spojují nás se vzdálenými místy a minulými událostmi. Posilují naše zdraví, podporují emocionalitu, fantazii a smyslnost, činí nás vitálními a působí léčivě tím, že zasahují jak tělesně, tak duševně i emocionálně.

Čich: Evolučně starý smysl

Z evolučního hlediska je čich jedním z našich nejstarších smyslů. Z původního mozku určeného pro čichání se vyvinul mozek pro myšlení, tedy šedá kůra mozková. Dnes má dospělý člověk ve svém vědomí do značné míry potlačeny přírodní vůně. Tento jev je částečně způsoben tím, že vzduch je naplněn převážně průmyslovými pachy – výfukovými plyny automobilů, kouřem z továren, cigaretovým dýmem a syntetickými parfémy, které neobsahují žádná poselství rostlin a živočichů. Náš čich "zakrněl" i proto, že ho dnes bezprostředně nepotřebujeme k přežití. S omezenou schopností vnímat a rozlišovat vůně ztrácíme také obrovský potenciál pro smyslnost a schopnost hlubokého prožitku.

Naštěstí se pomalu vracíme zpět k přírodě, a tím i našemu čichu dáváme možnost opět rozvíjet jeho původní úžasné schopnosti.