Vůně a čich

Vůně 

Vůně a pachy jsou významnou řečí přírody. Poselství vůní, vonné informace (feromony) jsou účinné i v nepatrném množství a vzájemně komunikativně spojují rostliny a živočichy. Vůně a instinkt jsou nejniterněji spojeny. O tom by nám mohli vyprávět například psi, jejichž čich je prokazatelně milionkrát lepší než náš. Pes například dokáže vycítit běžící fenu na vzdálenost mnoha kilometrů. Jsou to vůně, ne myšlenky, jež řídí život většiny živočichů. Rostliny posílají poselství svých vůní, aby zapůsobily na např. chování hmyzu. Vonnými signály dávají najevo svým případným opylovačům, že jejich pohlavní orgány dostatečně dozrály k oplodnění a nabízejí jako protihodnotu svůj pyl a nektar. Např. motýl dokáže vycítit kvetoucí rostlinu na vzdálenost desítek kilometrů. V případě, že rostlina je napadena škůdci, jako jsou mšice, začne „ronit" určitý druh éterického oleje a tím tak dá signál „lovcům - např. slimákům", který se živí právě těmito škůdci a tak si zajistí sama své přežití.

Teprve nyní vědci objevil, že tato komunikace prostřednictvím vůní je mnohem rozšířenější než se předpokládalo. A tento objev zahrnuje i nás lidi. My totiž nejsme výjimkou, stojící mimo veškeré Stvoření, jsme pouhou součástí celku. Zvířata a rostliny nám neustále vysílají čichové informace a tak s námi otevřeně a konkrétně komunikují. Obsah této komunikace je natolik hluboký a multidimenzionální, že mohou být přijaty jen a pouze naší duší. Květiny uvolňují jemná arómata a zvířata rozlišují i jejich nepatrné rozdíly, dokonce i specifické krajiny mají svou zvláštní vůni. Myslím, že tento pocit všichni znáte. Přijedete na hory a první co na vás zapůsobí, když vystoupíte z auta je svěží a čistý horský vzduch. Většinou vnímáme tyto vůně pouze podprahově, na duševně-tělesné úrovni. Na toto poselství reagujeme především náladami a city. Otevírají vnitřní dveře, dávají nám duševní podněty, svádějí nás ke snění, spojují nás se vzdálenými místy a  minulými událostmi. Upevňují naše zdraví, povzbuzují emocionalitu, fantazii a smyslnost. Činí nás vitálními a působí léčivě, tím že oslovují celého člověka. Zasahují jak na tělesné, tak duševní i emocionální úrovni.

Čich

Čich je z evolučního hlediska jedním z našich nejstarších smyslů. Z původního mozku pro čichání se vyvinul mozek pro myšlení, čili šedá kůra mozková. V současné době má dospělý člověk ve svém vědomí do značné míry potlačeny přírodní vůně. Je to i tím, že dnes je vzduch naplněn převážně průmyslovými vůněmi (automobilové zplodiny, kouře z továren, dieselové motory, cigaretový kouř či průmyslově vyráběné parfémy, které neobsahují žádná poselství rostlin a živočichů). Náš čich „zakrněl" i proto, že dnes už ho bezprostředně nepotřebujeme pro přežití. S omezenou schopností vnímat a rozlišovat vůně pozbýváme však také nesmírného, doposud v nás dřímajícího potenciálu. A tím je SMYSLNOST a SCHOPNOST HLUBOKÉHO PROŽITKU.

Naštěstí se pomalu vracíme zpět k přírodě a tak i našemu čichu dopřáváme možnost opětovného rozvoje jeho původních úžasných schopností.