Úvod do vykuřování

Úvod

Užít si příjemné vůně, uvolnit se, dosáhnout zklidnění a vnitřního ticha, získat odstup od stresu a problémů denního života, povzbudit, nebo ukolébat smysly, zlepšit pozornost, či se prostě jen tak dobře cítit.

Vůně nás vtahují do nesmírné hloubky zkušenosti. S lehkostí nás odvádějí pryč odtud, na vzdálená místa, do minulých událostí.  Jsou podobny stroji času.

Jsou také mocným nástrojem, který nám pomáhá, abychom vstoupili do kontaktu se silami, které jsou větší než my - s Bohem, vyšším vědomím, s anděly;  které nám stojí po boku a jsou ochotni být nám nápomocny, když je požádáme. Stimuluje naši fantazii a působí na naši intuici. Otvírá nám možnost se rozvíjet. Vůně posilují solidární přijetí skutečnosti, že tvoříme část tohoto světa a žijeme s ním v jednotě.

Zasněte se a na křídlech vůně se přeneste se tam, kde můžeme svobodně prožívat to, co právě cítíte a být takovými, jakými opravdu jste.

Věnujte čas své duši.....